Други састанак о изменама Правилника о стручним звањима

Чланови Подружнице Библиотекарског друштва Србије за Нишавски округ присуствовали су 23. 01. 2020. године састанку са представницима радне групе која ради на припреми документа, предлога измена и допуна Правилника о ближим  условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности, који је одржан у просторијама Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу. Како су чланови радне групе нагласили, у питању је био други по реду, прелиминарни разговор на тему измена и допуна постојеће регулативе која уређује област стицања виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности. Након ових прелиминарних разговора одржаних у Новом Саду и Нишу, радној групи предстоји израда прве верзије  документа као и организација другог круга састанака на којима ће се детаљније разговарати о коначном тексту предлога.

Власништво фотографије: Народна библиотека „Стеван Сремац“

На разговору у Нишу, сви присутни били су у позицији да изнесу своје предлоге и сугестије везане за измене постојеће регулативе. Било је речи о изменама и допунама текста важећег Правилника: прецизније терминолошко дефинисање самих назива за виша стручна звања; проширење бодовне листе; повећање броја година радног искуства у библиотечко-информационој делатности; озбиљнији услови, међу којима посебно повећање броја група делатности појединачног кандидата, за стицање звања саветника.

Власништво фотографије: Маријана Стојановић

Речи је затим било и о новим идејама и решењима каква су: израда пратећег методског упутства које ће олакшати рад матичних и републичких комисија, увођење могућности електронске пријаве кандидата и могућности достављања пратеће документације у електронској форми, као и предлог увођења реизбора у звање о коме се повео жив разговор. Сви предлози и сугестије са разговора у Нишу биће придружени већ постојећим предлозима и сугестијама стручне јавности и узети у обзир приликом израде коначног предлога документа.

Маријана Стојановић –  Подружница Нишавског округа
УБ „Никола Тесла“, Ниш

You may also like...