Број 1-2 (2016)

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства

М53, научни часопис од 2010. године
ISSN 0006-1816
Год. LVIII св. 1-2 (2016)
ТЕМА
Rachel Miles
Open Аccess: an evaluation of its impact, obstacles, and advancements
Катарина Перић, Татјана Тимотијевић, Жељко Димитријевић
Публиковање у отвореном приступу и појава предаторских часописа и издавача
ПРАКСА
Марина Неђић
Културно-образовни програми за особе са инвалидитетом
Мирјана Манчев
Квалитет услуга у библиотекама факултета на Универзитету у Нишу
Мирјана Пејовић, Ана Дуковић
Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај
Татјана Кикић, Татјана Јовановић
Архивска регистратура и библиотека – оглед заснован на пракси Архива Србије
ХРОНИКА
Радмила Тасић
Тематска разноврсност омладинске периодике у Краљевини Југославији
Оља Стојановић
Библиотека Музеја позоришне уметности Србије
ПРИКАЗИ
Богдан Трифуновић
ХIV Конференција „Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика”
Оливера Недељковић
Албум старог Ниша
ДОКУМЕНТА
Ифла Отворени приступ
Ифла Изјава о делима сирочадима
Ифла Електронска позајмица
Упутство за ауторе прилога
Уређивачка политика
Рецензенти и редакција
Импресум