Награде БДС

Друштво додељује следеће награде
Угледну награду “Стојан Новаковић“ Друштво додељује од 1997. појединцу за објављено оригинално ауторско дело на српском језику из области библиотечко-информационе делатности.
Награду “Запис“ Друштво додељује од 2006. за дугогодишњи рад и изузетне резултате на унапређењу библиотечко-информационе делатности.
Награду “Најбољи библиотекар“ Друштво додељује од 2006. за значајне резултате на унапређењу библиотечко-информационе делатности.
Све награде уручују се на свечаности поводом обележавња Дана библиотекара Србије, 14.децембра.
Погледајте СВЕ ДОБИТНИКЕ награде Стојан Новаковић 1997 – 2013.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA