Скупштина БДС

Скупштина Друштва је највиши орган управљања Друштвом и чине је представници свих чланова Друштва.
Сваку подружницу на Скупштини заступају по четири представника: председник подружнице и три представника којe бира подружница.
Уколико подружница броји преко 100 чланова, на сваких следећих 50 чланова подружнице бирају још по једног представника.
Чланови Скупштине су по функцији и чланови Управног и Надзорног одбора, председник, потпредсеник и секретар Друштва.
Мандат Скупштине траје 4 године.
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ БДС
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2011. (pdf)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2012. (pdf)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2013. (pdf)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2014. (pdf)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2015. (pdf)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2016. (pdf)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦА БДС 2016. (pdf)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА 2016. (pdf)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС 2017. (pdf)
ПРОГРАМИ РАДА БДС
ПРОГРАМ РАЗВОЈА БДС У 2016. (pdf)
ПРОГРАМ РАДА БДС У 2017. (pdf)
ПРОГРАМ РАДА БДС У 2018. (pdf)
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
2016
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ (pdf)
ИЗЈАВА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ (pdf)
БИЛАНС УСПЕХА 2016. (pdf)
АНАЛИТИЧКЕ КАРТИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ (pdf)
2017
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ (pdf)
БИЛАНС УСПЕХА 2017. (pdf)

427306_416845398410455_128208712_nскупштина фебруар 2014