Број 1 (2018)

Број 1 (2018)
БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства
М53, научни часопис
ISSN 0006-1816
Год. LX св. 1 (2018)

ТЕМА
Тамара Вученовић:
КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕКА У ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ
Миљана Тодоровић:
ОБРАЗОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПРИСТУПУ: НАЈПОПУЛАР­НИЈИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ У БИБЛИОТЕЦИ МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕО­ГРАДУ

ПРАКСА
Драган Милошевић:
ПРЕДМЕТНА КЛАСИФИКАЦИЈА „ИСТОРИЈЕ” КРОЗ ПРИ­МЕРЕ ИЗ ПРАКСЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ
Биљана Ристовић, Гордана Бацотић:
СЛОБОДНО ОБЛИКОВАНА ПРЕДМЕТНА ОДРЕДНИЦА И ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА
Соња Ивановић, Милица Мирчић:
ПОКЛОН БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИКА БЕРИСЛАВА М. БЕРИЋА
Марија М. Гордић:
ИЗРАДА БИБЛИОГРАФИЈЕ ЧАСОПИСА АCTA АGRICULTURAE SERBICA (1996–2016) ДИГИТАЛНОМ ФОРМАТУ
 
ХРОНИКА
Светлана Јанчић:
НАШИХ СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА
Елизабета Георгиев:
ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ, НАУКУ И ДРУШТВЕНА ПИТАЊА НА БУГАРСКОМ ЈЕЗИКУ МОСТ
 
ПРИКАЗИ
Бојана В. Вукотић:
О ЧЕМУ ГОВОРИМ КАДА ГОВОРИМ О БИБЛИОТЕКАМА
Тијана Т. Бежанић, Тамара Ђ. Јанковић:
БИБЛИОГРАФИЈА СРПСКИХ РЕЧНИКА ДЕЈАНА ВУКИЋЕВИЋА
Јелена С. Андоновски:
ПРОНАЛАЖЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА У ДИГИТАЛНИМ БИБ­ЛИОТЕКАМА: ДА ЛИ ДОБИЈАМО ЖЕЉЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ?
 
ДОКУМЕНТА
UNESCO/PERSIST СМЕРНИЦЕ ПРИ ИЗБОРУ ДИГИТАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ЗА ДУГОРОЧНО ЧУВАЊE
 
Упутство за ауторе прилога
Уређивачка политика
Errata
Редакција
Импресум