Међународна конференција 2011

Десета међународна конференција БДС / 10th International Conference
ХОРИЗОНТИ СВЕТСКОГ / ЕВРОПСКОГ БИБЛИОТЕКАРСТВА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ

THE WORLD/EUROPEAN HORIZONS OF LIBRARIANSHIP IN DIGITAL AGE
уз подршку Министарства културе и информисања РС одржана је од 27 – 28.октобра 2011. у Београду, у Народној библиотеци Србије.

Зборник сажетака доступан: Horizonti svetskog i evropskog bibliotekarstva u digitalnom dobu – zbornik rezimea
Штампани зборника радова са конференције одржане
2010. у Новом Саду доступан: ZBORNIK Standardizacija i kvalitet biblioteckih usluga.