Категорија: Библиотекар

Библиотекар број 1/2023 позив за радове

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност Библиотекар позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа. Радове за први број часописа у 2023. треба приложити...

Нови број часописа Библиотекар бр. 2 за 2022

Нови број часописа Библиотекар (бр. 2 за 2022) традиционално је објављен уочи Дана библиотекара 14. децембра. Редакција је настојала да овим бројем обележи јубилеј издавача – 75 година Библиотекарског друштва Србије, те прва рубрика...

Нови број часописа Библиотекар (1/2022)

Роберт Ескарпи је у делу Револуција књиге истакао да је читалачки чин „по својој природи самотнији од осталих средстава комуникације и уметничког израза, али самоћа пишчева и читаочева није асоцијална”. Вероватно није ни слутио...

Библиотекар 2/2022 позив за радове

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ (ISSN 0006-1816) позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа. Рад треба приложити путем линка bibliotekar.bds.rs (преко...

Библиотекар (1/2022) позив за радове

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа. Радове за први број часописа у 2022. треба приложити...

Нови броја часописа Библиотекар (2/2021)

У времену када су актуелна предавања на тему да ли је у току пандемија депресије, нови број Библиотекара посвећен је библиотерапији. У тематски број о терапеутској улози књиге уводи нас Даницa Савић текстом Настанак,...

Позив за радове Библиотекар 2/2021

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ (ISSN 0006-1816) позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа. Тема новог броја је Библиотерапија. Радове треба...

Нови број часописа Библиотекар (бр. 1 за 2021)

Последњи број часописа Библиотекар био је цео тематски посвећен раду библиотека(ра) током пандемије. У том периоду дигиталне колекције издвојиле су се као значајан извор информација. Управо из тог разлога у фокусу новог броја су...

Библиотекар 1/2021 позив за ауторе радова

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа. Радове за први број часописа у 2021. треба слати...

Нови броја часописа Библиотекар (2/2020)

Редакција часописа Библиотекар настоји да следи циљеве који су јошприликом покретања часописа постављени – да информише научну и стручну јавност о актуелним темама у библиотечкој делатности. У складу с тим, нови број Библиотекара осликава...