Позив за радове Библиотекар 2/2021

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ (ISSN 0006-1816) позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа. Тема новог броја је Библиотерапија.

Радове треба слати на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) у електронској форми најкасније до 10. септембра 2021. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 10. октобра 2021.

Редакција моли сараднике да при изради радова поштују Упутство за писање радова.

You may also like...