ЧЛАНСТВО

Учлањењем у Библиотекарско друштво Србије постајете редовни члан. Чланарина за календарску годину износи 1.200,00 динара. Библиотеке и установе које уплаћују за своје запослене чланарину могу се за детаље обратити секретару БДС на sekretar [at] bds.rs.

Да бисте се учланили, потребно је да попуните електронску Приступницу, а након тога уплатите износ годишње чланарине на рачун БДС: 250-1070186945091-91, EFG Eurobank.

У случају потребе издавања профактуре за плаћање више чланарина одједном (као што је случај плаћања од стране установе за своје запослене) молимо обавестите секретара БДС о жељеном броју чланарина на sekretar@bds.rs, након чега ће бити издата профактура.

Редовним и правовременим плаћањем чланарина омогућава се несметан рад Друштва, измиривање обавеза и реализација планираних активности БДС.

Прочитајте Статут БДС у циљу детаљнијег информисања о организацији и функционисању БДС, циљевима Друштва, правима и обавезама чланова БДС.*

*Попуњавањем Приступнице прихватате Статут БДС.