БДС на IFLA Конгресу 2012

На овогодишњем IFLA Конгресу у Хелсинкију Друштво је представљала секретар, Весна Црногорац учешћем на постер презентацији. Постер под називом:Public Libraries as a force for transparency представља преглед пројекта “Транспарентност, добро управљање и слобода од корупције“ који је финансирала IFLA у 2011 а спроведен у јавним библиотекама Србије.

Више:IFLA World Library and Information Congress