ОРГАНИЗАЦИЈА

БДС је организовано према територијалном принципу у 24 подружнице док се његов стручни рад одвија у оквиру стручних тела: комисије и секције.
Свака подружница има свог председника кога бирају чланови подружнице. Чланови подружнице према Статуту могу бити само чланови Друштва. Подружнице у зависности од своје бројности дају одређени број делагата / представника за Скупштину Друштва. Све подружнице дају по четири делагата без обзира на бројност, док оне које броје преко 100 чланова према Статуту имају право још на једног делегата.
Свака комисија и секција има свог председника кога на конститутивном састанку бирају чланови комисије односно секције. И чланови стручних тела могу бити само чланови Друштва. Чланови Друштва самоиницијативно предлажу питања којима би се одређена комисија бавила.
Друштво има и Статутарну комисију.

Library