БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Секције

Чланови комисија и секција могу бити само чланови Библиотекарског друштва Србије.

секција за матичне библиотекесекција за матичне библиотеке