Објављен Програм XIX конференције

Библиотекарско друштво Србије, Програмски и Организациони одбори XIX конференције Удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара објавили су детаљан Програм конференције, која…

Прелиминарни програм и регистрација

Библиотекарско друштво Србије, Програмски и Организациони одбор 19. конференције објавили су прелиминарни програм и регистрациони формулар за овогодишњу конференцију „Удруживање,…

Трећи позив за радове

Библиотекарско друштво Србије објављује трећи и последњи позив за 19. годишњу конференцију БДС УДРУЖИВАЊЕ, ПОВЕЗИВАЊЕ И УМРЕЖАВАЊЕ БИБЛИОТЕКАРА, https://bds.rs/konf2022/, која…

Позив за спонзоре и донаторе

Библиотекарско друштво Србије позива заинтересоване компаније, организације, предузетнике и друга правна и физичка лица да нас контактирају у вези учешћа…

Други позив за радове

Програмски и Организациони одбори XIX конференције Библиотекарског друштва Србије објављују Други позив за радове заинтересованим ауторима за учешће са радовима…

Први Позив за радове

Организациони и Програмски одбор 19. конференције Библиотекарско друштва Србије објавили су први Позив за радове, који се налази на адреси…