Програмски одбор

Татјана Брзуловић Станисављевић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд

Бојана Вукотић, Народна библиотека Србије

Соња Ивановић, Библиотека Матице српске

Ана Јанковић, Народна библиотека Бор

Ивана Јаношевић, Библиотека „Влада Аксентијевић“ Обреновац

 

Организациони одбор

Јелена Глишовић, Народна библиотека Србије

Бојана Грујић, Градска библиотека у Новом Саду

Оливера Кривошић, Библиотека Матице српске

Оја Кринуловић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд

Марјан Маринковић, Библиотека града Београда

Ана Милутиновић, Народна библиотека Србије

Оливера Настић, Библиотека града Београда

Никола Петаковић, Библиотекарско друштво Србије

Славен Попара, Народна библиотека Србије

Светлана Пуцаревић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд

Мирјана Симоски, Народна библиотека Србије

Богдан Трифуновић (председник), Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак