Tagged: манифести

Превод ИФЛА Интернет Манифеста

ИФЛА Интернет Манифест ревидирану верзију усвојио је Управни одбор ИФЛе у августу 2014. –  Internet Manifesto 2014 Библиотекарско друштво Србије доноси превод Манифеста који можете преузети ОВДЕ ИФЛА Интернет Манифест је са енглеског превела...

Превод IFLA Манифеста за библиотеке које пружају услуге особама са тешкоћама у читању

IFLA – Међународна федерација библиотечких асоцијација и институција усвојила је Манифест за библиотеке које пружају услуге особама са тешкоћама у читању 2012. IFLA  промовише право особа са тешкоћама у читању на равноправни приступ свим библиотечким...