КОНТАКТ

Библиотекарско друштво Србије
Скерлићева 1, канцеларија 237а.
11000 Београд, Република Србија

+381(0)112451242, лок. 26
www.bds.rs
sekretar@bds.rs

Канцеларија Библиотекарског друштва Србије налази се у згради Народне библиотеке Србије (канцеларија бр. 237).

Адреса:
Библиотекарско друштво Србије
Скерлићева 1
11000 Београд

Телефон:
+381 11 2451 242, локал 26

Email:
sekretar@bds.rs
sekretar.bds@gmail.com

Веб-адреса:
www.bds.rs