КОНТАКТ Како нас контактирати?

Библиотекарско друштво Србије
Скерлићева 1, канцеларија 237а.
11000 Београд, Република Србија

+381(0)112455488
www.bds.rs
sekretar@bds.rs