КОНТАКТ Како нас контактирати?

Библиотекарско друштво Србије
Скерлићева 1, канцеларија 237а.
11000 Београд, Република Србија

+381(0)112444571
www.bds.rs
sekretar@bds.rs