Реаговање БДС-а на забрану одржавања Фестивала кратке приче Kikinda Short у Народној библиотеци „Јован Поповић” у Кикинди

бр. 129/2024

3. 7. 2024.

Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине

Граду Кикинди

Народној библиотеци „Јован Поповић”, Кикинда

ПРЕДМЕТ: Реаговање на забрану одржавања Фестивала кратке приче Kikinda Short у Народној библиотеци „Јован Поповић” у Кикинди

Поштовани,

Библиотекарско друштво Србије изражава незадовољство због ситуације у којој је у једној јавној библиотеци забрањено одржавање културног догађаја, подржаног од стране Града Кикинде и Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине – фестивала са 18-огодишњом традицијом који представља широко препознатљиви културни бренд Кикинде.

Овакве забране нису у складу са демократским тековинама какве су критичко мишљење и дијалог у заједници као један од најважнијих замајаца културног напретка друштва.

Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС, бр. 52/11, 78/21), у члану 2. став 1 каже да су библиотеке установе од јавног интереса, а у ставу 3 објашњава се шта тај општи интерес представља: „да грађани имају слободан приступ информацијама, знањима и идејама садржаним у библиотечко-информационој грађи и изворима, као и право на остваривање својих индивидуалних и интелектуалних слобода”, што значи да библиотеке раде у интересу свих грађана. Даље, члан 5, који говори о начелима делатности, у ставу 1 и 2, каже: „Библиотеке су у средишту развоја информационог друштва, јер су суштински значајне за информисаност грађана, за њихово усавршавање и индивидуални развој, неопходне за развој образовања, науке и културе, покретач су свеукупног развоја слободног демократског грађанског друштва.” И: „Библиотеке, под једнаким условима и без обзира на разлике, обезбеђују свим грађанима остваривање људских права у домену слободе изражавања, стваралаштва, интелектуалних и грађанских слобода (…).”

У Смерницама за развој јавних библиотека (Београд: Народна библиотека Србије, Библиотека града Београда, 2005, стр. 13), Међународна федерација библиотечких удружења и институција ИФЛА и УНЕСКО истичу да је „основно начело у раду сваке јавне библиотеке да њене услуге обавезно треба да буду доступне свима, а не усмерене на једну групу у заједници, уз искључивање осталих”. Не само то; јавна библиотека је покретач промена којима је циљ унапређење друштва, које „доприносе стварању добро обавештеног и демократског друштва и повећавају способност људи да унапреде своје постојање и постојање заједнице у којој живе”. И још више: „Јавна библиотека треба да узима у обзир питања о којима се расправља у заједници и да обезбеди информације за компетентне јавне дебате.” Сама суштина постојања јавних библиотека огледа се у поменутим смерницама.

У том смислу, скрећемо пажњу јавности Републике Србије на то да се сличне праксе не би смеле поновити и да се учесницима културних манифестација у библиотекама, као и публици која их радо посећује, а и библиотекарима, чији су рад, труд и залагање искључиво на корист суграђана, мора указати дужно поштовање, уз уважавање свих међусобних разлика.

Библиотеке су места за све и морамо их чувати и неговати у складу са њиховом мисијом – као просторе слободе, промовисања лепоте писане речи, неговања интелектуалних слобода и изградње мостова у заједници помоћу којих разлике постају највећа снага заједнице.

С поштовањем,

председник Библиотекарског друштва Србије

Јелена Глишовић

You may also like...