БИБЛИОТЕКАР

Друштво библиотекара Србије издало је први број часописа Библиотекар 1948. године; није излазио од 1997. до 2006; обновљен је 2006. од када излази у континуитету. Објављивање часописа подржава Министарство културе, а од 2009.године Министарство науке му даје научни статус (М53).

Од 2021. године Библиотекар се налази на адреси bibliotekar.bds.rs на платформи Open Journal System.

РЕДАКЦИЈА

  • доц. др Драгана Грујић, главни уредник
  • др Богдан Трифуновић
  • др Драгана Милуновић
  • др Татјана Станисављевић-Брзуловић
  • др Нада Арбутина
  • Оливера Кривошић

  • Бојана Вукотић
  • др сц. Марина Винаj
  • доц. др Анна Ангелова
  • dr. Wooseob Jeong

ПРЕУЗМИТЕ УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА И НАЧИН ЦИТИРАЊА
ovo BIBLIOTEKAR korice LIV 1-2-page-001