Број 1 (2019)

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства
М53, научни часопис
ISSN 0006-1816
Год. LXI св. 1 (2019)

Часопис се реферише у EBSCO и CEEOL бази података

ТЕМА

Olya Harizanova, Anna Angelova, Bilyana Yavrukova:

Contemporary problems in reporting the effectiveness of scientific results – Scopus, Web of Science and the national citation indexes

Марија М. Гордић, Весна З. Абадић:

DORA: Декларација о процени истраживачког рада у светлу Oтворене науке

ПРАКСА

Анђелија Пругинић

Знање је у књигама, књиге су у библиотекама. Где су људи?

Virginija Švedienė:

Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library: innovations and traditions

Данијела Д. Добретић, Андреј С. Радуловић:

Набавна политика одељења Градске библиотеке у Новом Саду: (набавна политика, циљеви, квантитативни и квалитативни критеријуми, законске регулативе)

Јасна Бркић, Виолета Ђорђевић:

Без алата нема ни заната: стручно усавршавање библиотекара за примену дигиталних алата у раду са децом и младима

Тамара Малешев, Оливера Топалов, Драгана Обрадовић:

Потенцијали затворских библиотека у процесу рехабилитације осуђеника

ХРОНИКА

Бојан Ђорђевић:

Библиотека Председништва Владе ФНРЈ

Валерија Стефановић:

Стара штампана књига Манастира Сопоћани у Новом Пазару

ПРИКАЗИ И НАЈАВЕ

Бојана Вукотић:

Иновације и трендови у библиотекарству

Оливера Кривошић:

Први форум Уније библиотека Кине и земаља Средње и Источне Европе

Богдан Трифуновић:

О људима иза имена библиотеке

Драгана Грујић:

Поклон библиотека Димитрија Ћамиловића

Адам Софронијевић:

Годишња конференција европског удружења високошколских библиотека LIBER

ДОКУМЕНТА

Етички кодекс

IN MEMORIAM – Радован Мићић

Упутство за ауторе прилога
Уређивачка политика
Редакција
Импресум