Редакција

  • доц. др Драгана Грујић, главни и одговорни уредник, Катедра за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
  • др Богдан Трифуновић, Градска библиотека „Владислав Петковић – Дис“, Чачак
  • др Драгана Милуновић, Народна библиотека Србије, Београд
  • др Татјана Брзуловић Станисављевић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“,Београд
  • др Нада Арбутина, Библиотека града Београда
  • Оливера Кривошић, Библиотека Матице српске, Нови Сад
  • Бојана Вукотић, Народна библиотека Србије, Београд
  • др сц. Марина Винаj, Књижница Музеја Славоније, Осијек, Хрватска
  • доц. др Анна Ангелова, Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарска
  • dr. Wooseob Jeong, School of Library and Information Management, Emporia State University, Kansas, USA