О НАМА

Библиотекарско друштво Србије (БДС) је добровољна, независна, непрофитна и професионална организација која повезује библиотечко-информационе стручњаке у Републици Србији.

Друштво је основано 14. децембра 1947. године у Универзитетској библиотеци ”Светозар Марковић” у Београду. Ангажовано ради у континуитету пуних 70 година на унапређењу и развоју  библиотечко – информационе делатности и струке као и на подстицању и промоцији саме професије библиотекара.

БДС има близу 2.000 учлањених стручњака од чега активно обнавља чланство на годишњем нивоу до 1.000, финансира се од своје чланарине, а његове активности на основу одобрених пројеката подржава Министарство културе и информисања РС. У зависности од пројектних активности финансира се и од донација и спонзорстава.

Организовано је према територијалном и стручном принципу обухватајући све округе Републике Србије и броји 24 подружнице, док се његов стручни рад одвија у 12 комисија формираних према одређеној стручној области као и четири секције формиране према типу библиотека.

Почев од 2001. Друштво континуирано а уз подршку Министарства културе РС организује међународне научне конференције које представљају могућност да се прикупе релевантне информације о токовима развоја библиотекарства и нових информатичких знања на којима учествује велики број значајних иностраних и домаћих стручњака на актуелне теме. Одржавање ових конференција увек прати објављивање зборника сажетака као и зборника радова.

Стручни часопис Библиотекар – први број изашао 1948. године, није излазио од 1997 – 2006; обновљен 2006. и излази у континуитету од тада. Објављивање часописа подржава Министарство културе, а од 2009. године Министарство науке му даје научни статус.

Почев од школске 2006/2007. Друштво континуирано ради на едукацији и стручном усавршавању школских библиотекара и наставника према програмима који добијају акредитацију у Заводу за унапређивање образовања и васпитања и у последњних шест школских година његове семинаре је похађало преко 500 школских библиотекара и наставника.

Друштво је члан Светске федерације библиотечких удружења и институција – IFLA од 1950. до средине 1990 – тих и поново од 2007. као и Европског бироа библиотечких и информационих асоцијација – EBLIDA од 2009 до 2018. године.

Угледну награду Стојан Новаковић за објављено дело из области библиотечко информационе делатности  Друштво додељује од 1997. а награде „Запис“ и „Најбољи библиотекар“ у циљу подстицања и мотивисаности домаћих стручњака од 2006.

Највиши орган Друштва је његова Скупштина, са делегатима из свих подружница. Друштво (према Статуту) има председника, потпредседника, секретара, Управни и Надзорни одбор – у складу са Законом о удружењима грађана.

Друштво прославља свој Дан библиотекара 14. децембар као дан оснивања Друштва 1947.

Први председник БДС: Милица Продановић

Председник БДС од 2023.године: Јелена Глишовић (predsednik@bds.rs)

Потпредседник БДС од 2023: Мирјана Нешић
Секретар БДС од 2019: Никола Петаковић (sekretar@bds.rs).

Регистарски број: 209
Шифра делатности: 9412
Матични број: 07070942
PIB: 103999973
Жиро рачун: 150-25018205-49 EFG Eurobank