БДС на Конференцији библиотекара Мађарске

На позив Мађарског друштва библиотекара на 49.годишњој конференцији библиотекара Мађарске која је ове године одржана у Егеру од 18-20. јула, секретар БДС, Весна Црногорац одржала је у својству члана IFLA/FAIFE предавање на тему: “ Programs and Activities of IFLA – FAIFE particularly related to Europe“. Весна Црногорац је на свечаном отварању Конференције поздравила преко 700 учесника и пренела библиотекарима Мађарске лепе жеље библиотекара Србије.
Отварање Конференције
Представник Библиотекарског друштва Србије на овој Конференцији била је и Милица Стевановић, члан Управног одбора БДС. На дводневној Конференцији библиотекари Мађарске су у оквиру својих сесија покушали да дају одговоре на главну тему: “Open knowledge flow, equal access – Libraries for European citizens“. Овој Конференцији су присуствовали и представници Хрватског књижничарског друштва и Друштва библиотекара Словачке.

You may also like...