Нови број часописа Библиотекар (1/2018)

Библиотекарско друштво Србије обавештава стручну јавност да је објављен нови број часописа „Библиотекар“, први за 2018. годину. Редакција у саставу доц. др Драгана Грујић  (главни и одговорни уредник), др Богдан Трифуновић, др Нада Арбутина, др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Милуновић, Оливера Кривошић, Бојана Вукотић, др сц. Марина Винај, доц. др Анна Ангелова и dr. Wooseob Jeong и у овом броју задржала је исту концепцију часописа, текстови су груписани у оквиру рубрика Тема, Пракса, Хроника, Прикази и Документа.

Рад др Тамаре Вученовић „Корисници библиотека у информационом друштву“ и рад Миљане Тодорић „Образовање у отвореном приступу: најпопуларнији образовни ресурси у библиотеци Математичког факултета у Београду“ чине рубрику Тема, која се у овом броју бави новим улогама библиотека(ра).
И у овом броју рубрика Пракса је најбогатија. У фокусу прва два рада је обрада у Cobiss систему – текст Драгана Милошевића o сложености класификације на пољу историје и коауторски рад Биљане Ристовић и Гордане Бацотић, које настоје да одговоре на питање да ли је библиотекарима, односно корисницима потребно поље 610. На значај поклон библиотека и богатство једне такве библиотеке указују Соња Ивановић и Милица Мирчић. Пракса је заокружена радом Марије Гордић о изради библиографије у дигиталном формату, на примеру гласила Универзитетске библиотеке у Крагујевцу – Acta Agriculturae Serbica.
На јубиларној конференцији Библиотекарског друштва Србије одржаној децембра 2017. године свечану беседу поводом обележавања седамдесет година од оснивања Друштва изговорила је Светлана Јанчић, коју у целини објављујемо у овом броју у оквиру рубрике Хроника. О културној мисији часописа као спони између два народа пише Елизабета Георгиев у раду о часопису за књижевност, уметност, науку и друштвена питања на бугарском језику – „Мост”.
Нови број доноси приказе 14. конференције Библиотекарског друштва Србије (Бојана Вукотић), Библиографије српских речника Дејана Вукићевића (Тијана Бежанић и Тамара Јанковић) и књиге Алкесандре Тртовац Проналажење информација у дигиталним библиотекама (Јелена Андоновски).
У преводу Оливере Кривошић читаоцима су доступне Унескове смернице при избору дигиталног културног наслеђа за дугорочно чување.
И овај број часопис објављен је уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. „Библиотекар“ има статус научног часописа – М53, реферише се у EBSCO i CEEOL бази.
У циљу побољшања приступа издавачкој продукцији путем интернета и већој видљивости часописа, као и појединачних текстова и аутора на глобалном нивоу, од овог броја сваки научни и стручни рад објављен у „Библиотекару“ има  додељен дигитални идентификатор објекта – DOI број (Digital Object Identifier).
Заинтересоване колеге за набавку часописа могу да се обрате секретару БДС Бојани Вукотић на sekretar@bds.rs.

You may also like...