Јавна расправа о Нацрту Етичког кодекса

Библиотекарско друштво Србије ставља на увид стручној јавности Нацрт Етичког кодекса библиотекара Србије и објављује почетак јавне расправе о предложеном тексту Нацрта.
Нацрт Eтичког кодекса библиотекара је током 2014. године припремила Радна група у саставу: Весна Црногорац, Весна Ињац-Малбаша и Милица Стевановић. Како се о овом Нацрту Скупштина БДС није изјашњавала, именована је нова Радна група на Скупштини БДС 2016. године у саставу: др Богдан Трифуновић, Хадија Кријешторац и др Весна Црногорац.
Јавна расправа о предложеном Нацрту трајаће од 3. јула до 10. септембра 2018. године. Сугестије, предлози или коментари текста шаљу се у писаној форми на адресу predsednik@bds.rs до назначеног рока, након чега ће Радна група размотрити и усагласити коначну верзију Нацрта која ће бити предложена за усвајање Скупштини БДС.

You may also like...