Нови број часописа Библиотекар (бр. 1 за 2021)

Последњи број часописа Библиотекар био је цео тематски посвећен раду библиотека(ра) током пандемије. У том периоду дигиталне колекције издвојиле су се као значајан извор информација. Управо из тог разлога у фокусу новог броја су дигиталне библиотеке. Рубрику Тема отвара рад у којем су по први пут пут детаљно представљени алати Rescarta Toolkit који заједно омогућавају ефикасну изградњу дигиталних библиотека. Како је реч о скупу алата који се користе у Библиотеци града Београда, Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис” у Чачку, Библиотеци „Милутин Бојић” у Београду и Народној библиотеци Пирот, оправдано је да овакав текст,који је резултат знања и искуства, потпише више аутора из поменутих библиотека – Александар Вукајловић, Милан Јовановић и Андрија Сагић.

На значајну улогу нових технологија у сврху чувања, промоције и представљања српске науке, културе и наслеђа указале су и Александра Тртовац, Јелена Андоновски и Наташа Дакић. Представиле су развој дигиталне библиотеке Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”,као и пројекте на којима је Библиотека радила, а посебан акценат је на порталу Претражива дигитална библиотека.

На ове радове надовезује се рубрика Пракса и текст Јелене Андоновски из области библиотечке информатике о паралелним корпусима у Србији и могућностима за паралелно проналажење информација на два или више језика.

Богатство фондова Православно богословског факултета Универзитета у Београду откривају Љиљана Башић и Маја Аћимовић. Рад је резултат истраживања, првенствено Архиве Факултета, и систематског евидентирања легата и библиотека целина која су истовремено сведочанства прегалаштва дародаваца и потврда богате историје Православно богословског факултета.

Анита Малкоч Бишћан, Кристина Чуновић и Жељка Мишчин представљају резултате истраживања, програме и услуге за ученике с тешкоћама читања у Градској књижници „Иван Горан Ковачић” у Карловцу. Описана искуства могу да послуже као подстицај на сарадњу између дечијих одељења јавних библиотека и школских библиотека.

Текст Јелене Цветановске Израда тезауруса из етнологије и антропологије, уз представљање основних одлика тезауруса као контролисаног речника, осликава рад у овим стручним сегментима у библиотекама Македоније.

Тамара Малешев, Оливера Топалoв и Ирена Зечевић у раду У сусрет јубилеју: Спомен библиотека карловачке гимназије – 230 година постојања подсећају на културно-историјску вредност и указују на савремене тенденције у раду библиотеке.

У Библиотекару се повремено објављују преводи докумената. У овом броју рубрика Преводи садржи  Eвропеанину повеља о јавном власништву и Смернице за коришћење дела у јавном власништву у преводу Зорана Здравковића.

Рубрика Прикази открива да је, упркос пандемији, БДС успешно радило. Никола Петаковић сачинио је приказ 17. конференције Друштва под називом Мобилно библиотекарство: до удаљених корисника путем мобилних апликација, услуга и идеја. Гордана Ђилас представила је зборник радова са 16. конференције БДС-а Мале библиотеке у великом дијалогу за промене.

Као резултат стручно-научног скупа Библионет одржаног 2020. године у Врању настао је зборник радова Сарадња и партнерства: креирање нове заједничке визије за библиотеке. Садржину зборника приказала је Виолета Стојменовић.

Награда „Стојан Новаковић“ која се додељује за оригинално научно дело из области библиотечко-информационе делатности припала је 2020. године Жарку Војновићу за књигу Српске манастирске библиотеке до краја XVIII века. Са садржином публикације, појединим поглављима, уз критички осврт, упознаје нас Весна Тријић.

Рубрику Прикази, а тиме и овај број, затвара Бојана Вукотић прегледом садржине пет бројева часописа Корак библиотеке Народне библиотеке Ужице.

Од овог броја редакција часописа (проф. др Драгана Грујић, др Богдан Трифуновић, др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Милуновић, Оливера Кривошић, Бојана Вукотић, др сц. Марина Винај, доц. др Aна Ангелова, др Вусоб Џонг) богатија је за два нова члана. То су др Виолета Стојменовић из Народне библиотеке Бор и Мариja Алексеjeва из Руске државне библиотека за младе у Москви.

Заинтересоване колеге за набавку штампаног примерка могу да се обрате секретару Друштва, Николи Петаковићу, на sekretar@bds.rs. На исту адресу редакција прима радове за нови број часописа.

You may also like...