Позив (1/2019)

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа.

Радове за први број часописа у 2019. треба слати на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) у електронској форми најкасније до: 15. априла 2019. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 30. априла 2019.
Редакција моли сараднике да при изради радова поштују Упутство за писање радова које можете преузети на сајту Друштва.

You may also like...