БДС је репрезентативно удружење у култури

Решењем министра културе и информисања од 14. јануара 2019. године Библиотекарском друштво Србије утврђен је статус репрезентативног удружења у култури за библиотечко-информациону делатност за територију Републике Србије.

Ово је велика вест за библиотечко-информациону делатност и библиотекаре у Србији, јер је успешно окончана вишегодишња иницијатива БДС за признавање репрезентативног статуса, укључујући и покушаје претходних управа БДС да се призна значај удружења библиотекара које постоји и ради још од 1947. године.

У образложењу решења министра културе и информисања Владана Вукосављевића наводи се да је Комисија за утврђивање репрезентативности удружења у култури „утврдила да ово удружење [БДС] у свему испуњава формалне и материјалне услове да му се утврди статус репрезентативности […] за подручје културе библиотечко-информациона делатност“.

Комисија је такође утврдила да је удружење основано „у циљу потребе да се професионализује рад стручних радника-библиотекара и унапређења целокупног библиотечког пословања. Пратећи савремене токове светског библиотекарства Друштво се активно укључује у пројекте међународне библиотечке асоцијације ИФЛА, чији је члан. Редовно прати и преводи све међународне стандарде и смернице и на тај начин уводи иновације у библиотечко пословање.“

Статус репрезентативности велико је признање БДС, истовремено и обавеза да се настави са радом на свим пољима активности Друштва, али сада са уздигнутим формалним статусом и значајем БДС у земљи. Друштво ће у овим новим и, верујемо, повољнијим околностима наставити залагање за побољшање положаја библиотека и библиотекара у Србији, статуса библиотечко-информационих радника, унапређење струке и развоја наше делатности у библиотекама свих типова.

Потребно је напоменути да је ИФЛА својим писмом (потписала Хелен Мандл у мају 2018) подржала конкурисање код МКИ, на чему се захваљујемо нашој кровној асоцијацији. Управа БДС се захваљује и свим члановима Друштва на подршци да се удружење избори за статус репрезентативног удружења и позива остале колеге у Србији да својим чланством буду део највећег и најстаријег удружења библиотечко-информационих стручњака у земљи.

You may also like...