Анализа анкете „БДС пажљиво слуша“

У току јуна и јула 2014. године Библиотекарско друштво Србије спровело је анкету „БДС пажљиво слуша“ ради прикупљања мишљења и идејa појединаца у оквиру библиотекарске заједнице Србије, а у циљу редефинисања начина и услова рада БДС. Анализа анкете објављена је у последњем броју Читалишта, научног часописа за теорију и праксу библиотекарства, и то у раду „Библиотекарско друштво Србије на прагу промена“.

You may also like...