СКУПШТИНА БДС – 17.марта 2015.

У складу са чланом 19. Статута Библиотекарског друштва Србије председник Друштва заказује седницу Скупштине за
17. март 2015.године, уторак са почетком у 12,30 сати у РИМСКОЈ ДВОРАНИ у Библиотеци града Београда и предлаже следећи :
ДНЕВНИ РЕД
 Верификација нових мандата делегата у складу Статутом БДС

  1. Усвајање Записника са седнице Скупштине од 25.фебруара 2014.
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду БДС са Извештајем о раду подружница, комисија и секција БДС за 2014.
  3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2014.
  4. Разматрање и усвајање Програма рада БДС за 2015.
  5. Актуелна питања (договор о изборној скупштини у априлу 2015. и др.)

 Љубазно молимо делегате да се овом позиву одазову
ПРЕДСЕДНИК БДС
Јасмина Нинков
ПОЗИВ
Дан библиотекара 2013 1

You may also like...