Програмска декларација Комисије за слободу информација

Комисија за слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе Библиотекарског друштва Србије донела је ПРОГРАМСКУ ДЕКЛАРАЦИЈУ о слободном приступу информацијама и слободи изражавања у библиотечко-информационој делатности.
Управни одбор БДС је усвојио Декларацију 18.марта 2015.године
Комисија је основана са циљем да заступа и промовише основна људска права и слободе дефинисане чланом 19. Универзалне декларације Уједињених нација о људским правима:
„Свако има право на слободу мишљења и изражавања, што обухвата и право да не буде узнемираван због свог мишљења, као и право да тражи, прима и шири обавештења и идеје било којим средствима и без обзира на границе.“
Комисија прати стање интелектуалне слободе у оквиру библиотечке заједнице Србије, подржава развој и сарадњу са другим националним и међународним организацијама за заштиту људских права, и реагује на повреде слободног приступа информацијама и слободе изражавања.
Чланови Комисије:
Мира Којић, Рената Минић, Александра Кекић, Маријана Дебелјак, Ана Ивковић, Мирјана Шошкић, Весна Ињац, Оливера Настић, Властимир Николић, Наташа Васиљевић, Машинка Микулица, Данијела Вулићевић, Бојана Маринчић, Татјана Брзуловић Станисављевић, заменик председника и Весна Црногорац председник Комисије
фотографија са састанка Комисије 2014.године у канцеларији Друштва у Народној библиотеци Србије
974522_10201343351480591_1024673240_n
ПРОГРАМСКА ДЕКЛАРАЦИЈА
 

You may also like...