Библиотекар број 1/2023 позив за радове

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност Библиотекар позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа.

Радове за први број часописа у 2023. треба приложити путем линка bibliotekar.bds.rs (преко OJS система) или послати у електронској форми на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) најкасније до: 20. априла 2023. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 20. маја 2023.

Редакција моли сараднике да при изради радова поштују упутство за писање, које можете преузети на сајту часописа bibliotekar.bds.rs.

You may also like...