Позив за радове – Библиотекар бр. 2/2019

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа.

Радове за други број часописа у 2019. треба слати на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) у електронској форми најкасније до: 5. септембра 2019. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 30. септембра 2019.

Редакција моли сараднике да при изради радова поштују Упутство за писање радова које можете преузети на сајту Друштва.

You may also like...