Нови број часописа Библиотекар бр. 2 за 2018

Уочи XV конференције Библиотекарског друштва Србије Иновације и трендови у библиотекарству и Дана библиотекара, објављен је и 14. децембра 2018. промовисан нови број часописа Библиотекар. Редакција у саставу: доц. др Драгана Грујић  (главни и одговорни уредник), др Богдан Трифуновић, др Нада Арбутина, др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Милуновић, Оливера Кривошић, Бојана Вукотић, др сц. Марина Винај, доц. др Анна Ангелова и dr. Wooseob Jeong настојала је да овим бројем обележи 70 година излажења часописа (децембар 1948–децамбар 2018).

Како је реч о јубиларном броју и концепција часописа је другачија, односно цео број је тематски – посвећен серијским публикацијама. У уводнику симболичног наслова Поводом јубилеја уредник часописа, Драгана Грујић, уз кратак осврт на почетке часописа, подсећа читаоце на уређивачку концепицују и постигнуте резултате у претходном периоду.

Прву целину о стручној периодици отвара текст Мирка Дрманца – Заједница библиотека, који је излазио под окриљем Заједнице матичних библиотека Србије и представљао њен рад у периоду од 1970. до 1997. године. Још једна серијска публикација која је оставила траг у стручној периодици или како је сликовито професорка Милена Максимовић насловила Свједочанство једног времена је часопис Библиотекарство, званично гласило Друштва библиотекара Босне и Херцеговине, а које је представљало одраз свих библиотечких дешавања.

Данас се већина часописа суочава са потешкоћама у излажењу, а управо једна од могућности да се премосте препреке, првенствено финансијске природе, је прелазак на електронску верзију. О потешкоћама опстанка стручних гласила, односу традиционалних и електронских часописа и предностима електронског облика представиле су Свјетлана Мокриш и Санда Хасенај на примеру Књижничарства: гласника друштва књижничара славоније и барање

Вредна пажње су и стручна гласила у Румунији и Бугарској. Библиотечко информационе науке у Румунији имају потпору у виду стручних гласила која подједанко као и и код нас имају дугу традицију. Од богате библиотечке периодике коју су представиле Елена Тирзиман из Букурешта и Мариа Микле из Темишвара издвајамо најстарији и најпознатији њихов часопис Библиотека, који попут нашег Библиотекара ове године обелажева 70 година постојања и који се реферише у EBSCO бази. Као гласило Националног удружења румунских библиотекара био је главни ослонац у стручним активностима и допринео унапређењу стандарда. Од 1990. године издаје га Национална библиотека Румуније.

Захваљујући труду колегинице Елзабете Георгиев у часопису је на српском језику објављен коауторски рад директорке националне библиотеке Бугарске, Красимире Александрове, и Марчеле Борисове – о часопису Библиотека на чијим страницама се осликава професионални напредак библиотечке заједнице у Бугарској или како аутoрке истичу реч је о лидеру у области библиотечких и информационих наука, историји књиге и писма у Бугарској.

Други део темата обухвата текстове о серијским публикацијама на чијим страницама се осликавају културне, историјске и друштвене прилике једног времена и народа, али и животи појединаца. Започиње оригиналним научним радом Иване Ћирић насталим на основу изучавања богате архивске документације о хемеротечкој грађи која чини посебну, али и недовољно истражену целину која се чува у Музеју Николе Тесле.

Такође, у овом броју читаоци се могу упознати са значајем часописа Развитак покренутог 1910. захваљујући напорима Петра Кочића и који нам са временске дистанце пружа увид у једно време које је остало иза нас, али које је поставило чврсте темеље за даљи културни развој. Нови број доноси и текст Владимира Јерковића о пет листова из периода од 1882 до 1944, који су излазили у Сомбору и обраћали се Буњевцима и Шокцима, на икавици.

Издавач часописа, Библиотекарско друштво Србије, имало је запажену издавачку делатност. На Сајму књига представљене су публикације Библиографија превода америчке књижевности на српски језик. Књиге: 2015–2018 и Књиге повезују људе: каталог изложбе преведене америчке књижевности на српски језик 2015–2018. Приказ ових издања даје колегиница Татјана Брзуловић Станисављевић.

Број је заокружен библиографијом која која открива садржину Библиотекара у последњих пет година (2013–2018), ауторке Јованка Пољак и Оливера Иванова.

И овај број часопис објављен је уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. Библиотекар има статус научног часописа – М53, реферише се у EBSCO i CEEOL бази. У циљу веће видљивости часописа на глобалној мрежи сви радови објављени у Библиотекару имају дигитални идентификатор објекта – DOI број (Digital Object Identifier).

Заинтересоване колеге за набавку часописа могу да се обрате секретару БДС Бојани Вукотић на sekretar@bds.rs.

You may also like...