In memoriam – Радован Мићић (1944-2019)

Библиотекарско друштво Србије (БДС) изражава саучешће породици, пријатељима и блиским сарадницима Радована Мићића (1944-2019), уваженог колеге и председника БДС (током 2000. године). Захваљујемо се колегиници Гордани Ђилас на уступљеном тексту сећања на Радована Мићића.

Радован Мићић рођен  је 21. децембра 1944. године у Бечеју, где је завршио основну школу и гимназију. Филолошки факултет, група за библиотекарство завршио је 1967. године. У Библиотеци Матице српске радио је од 1971. године, у Одељењу за предметну и децималну класификацију, а од 1973. прелази у Матичну службу Библиотеке. Од 1975. до 1985. руководи овом службом. Од 1985. ради као информатор, а од 1993. руководилац је Одељења за чување и коришћење публикација. Пензионисан је 2009. године.

Био је секретар Друштва библиотечких радника Војводине, председник Савезне комисије за стручно усавршавање, председник Библиотекарског друштва Србије, члан Комисије за полагање стручног библиотекарског испита, и испитивач за предмет Организација библиотечке делатности,  Основе библиотечке информатике и Увода у библиотекарство.

Био је члан Савета Филозофског факултета, председник Покрајинског одбора синдиката образовања, науке и културе као и члан Савезног одбора синдиката, члан Одбора Рукописног одељења Матице српске, Уређивачког одбора текуће библиографије Сербика, члан редакције Библиотекарског годишњака Војводине и Годишњака Библиотеке Матице српске.

Био је и стални члан сарадник Матице српске, члан њеног Управног одбора и сарадник у Српском биографском речнику.

У едицији Библиотекарске новости објавио је приручник Увод у библиотекарство, 1988. Коаутор је уџбеника за средње школе Основи библиотекарства (са Пирошком Чаки), 1977.Аутор је и монографије Портрети из српске културне историје, 1995, монографије о Луки Милованову Георгијевићу, 2000. и Читалишта у Сивцу: 1892–2002, 2002. Учесник је бројних стручних библиотекарских скупова, међу којима се истичу излагања на скупштинама Савеза друштава библиотечких радника Југославије у Приштини, Аранђеловцу, на Охриду, Бледу;  Сусретима библиографа у Инђији.

Аутор је низа прилога о библиотекарству у листовима Дневник и Мисао.

За допринос библиотекарству добио је награду СИЗ-а културе Војводине за 1988. годину, а Сурепову награду 1997.  за дугогодишњи практични и теоријски допринос библиотекарству. Добитник је награде „Најбољи библиотекар” у рангу националних библиотека за 2007, као и Првомајске награде Градског већа Савеза самосталног синдиката, 2008.

Монографија Српска читаоница у Иригу 18421992 Радована Мићића промовисана је на 156. рођендан иришког читалишта и том приликом додељена му је годишња награда „Луча”.

За почасног члана Подружнице библиотекара Срема изабран је 1997.

Један је од аутора изложбе  поводом 175 година Матице српске. Изложба је представљена и у Самоуправи Срба у Мађарској (у Будимпешти) као и у Печују и Сегедину, 1998.године. Коаутор је изложбе Светозар Милетић и Матица српска18261996. као и изложбе  Српска књижевна задруга 18921992. Приредио је изложбе о Теодору Павловићу, ио Летопису Матице српске, поводом 175 година од његовог излажења.

Учествовао је и на научном скупу о животу и делу Павела Јосифа Шафарика, на научном скупу Браћа Руварац у српској историографији и култури, на научном скупу Књига за народ, Књижевна топографија Панчева. Присуствовао је Међународној конференцији Јавне библиотеке за нову Европу, у Будимпешти.

You may also like...