Мастер студије библиотекарства и информатике

У сусрет школској 2023/24. години, Катедра за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду са задовољством представља свој нови мастер програм

Студијски програм БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКА усаглашен је са актуелним теоријско-методолошким и практичним сазнањима у овој области, са одговарајућим облицима наставе у репрезентативним образовним и научним институцијама других европских и светских универзитета.

Студентима се омогућава да компетентно наступају у пословном окружењу информационог друштва, да утичу и убрзавају развој библиотечко-информационе делатности на националном нивоу, те да буду „видљиви“ и конкурентни на међународном нивоу, било да је реч о професионалном деловању или о научно-истраживачком раду у овој области.

You may also like...