Позив за други број Библиотекара у 2018.

Позив за други број часописа (2018)
Други број научног часописа „Библиотекар“ у 2018. години биће посвећен обележавању годишњице покретања првог броја „Библиотекара“ (децембар 1948– децембар 2018). У складу с тим и тема броја биће Часописи у области библиотечко-информационе струке.
Редакција часописа позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број који ће бити у оквиру области:
– Библиотечко-информациони часописи у историјској димензији;
– Актуелна стручна периодика;
– Утицај периодичних гласила на обликовање струке;
– Традиционални и електронски часописи;
– Перспективе развоја стручне периодике.
Објављивање другог броја у 2018. планирано је за средину децембра 2018.
Радове треба слати на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) у електронској форми најкасније до 5. септембра 2018. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 30. септембра 2018.
Редакција моли сараднике да при изради радова поштују Упутство за писање радова које можете преузети на сајту Друштва.

You may also like...