Кроз сарадњу до одштампаног Библиотекара

Захваљујући сарадњи која је крајем 2015. године успостављена између Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор и Библиотекарског друштва Србије, двоброј 1-2 за 2015. годину научног часописа „Библиотекар“ који издаје БДС угледао је светлост дана и у штампаном издању. Након електронске верзије двоброја која је издата за Дан библиотеkaра Србије 14. децембра 2015, штампано издање најновије свеске часописа употпуњује издавачку делатност Друштва. Двоброј са 11 прилога уредила је редакција у саставу др Жељко Вучковић, Милица Стевановић и Весна Црногорац.

bibliotekar-1-2-2015Услед одсуства средстава за штампање часописа у 2015. години сомборска библиотека је понудила учешће у припреми за штампу и средстава за штампање часописа, разумеваући важност задржавања редовног излажења часописа са циљем да се одржи на листи категорисаних научних часописа Министарства културе и информисања Републике Србије. Сомборска библиотека је саучествовала у припреми и објављивању штампаног броја у тиражу од 200 примерака, узевши активну улогу у очувању континуитета излажења часописа са најдужом традицијом у библиотечко-информационој делатности у нашој земљи.

Библиотекарско друштво Србије изражава задовољство оствареном сарадњом и захвалност Градској библиотеци „Карло Бијелицки“ на подршци у објављивању штампаног издања „Библиотекара“. У наредном периоду штампано издање часописа биће дистрибуирано на адресе библиотека и аутора чланака, а у плану је и промоција нове свеске.

You may also like...