Наставак развоја БДС у 2016

Поштоване колеге, садашњи, бивши и будући чланови БДС,
Библиотекарско друштво Србије активно улази у 2016. годину са мањим закашњењем, превасходно због окончања изборног процеса за председника Друштва прошлог месеца. Након Скупштине од 18. фебруара уследио је интензиван рад колега из прошлог и актуелног руководства БДС на припремању потписивања завршног рачуна од стране законског заступника. Са задовољством обавештавамо колеге да је Друштво у законском року испунило ову обавезу, чиме се отвара простор за уредан рад најстаријег и најмасовнијег удружења библиотечко-информационих стручњака у Републици Србији, као и за испуњавање осталих обавеза које стоје пред нашим удружењем.

bds-logo

Ову годину БДС започиње са кампањом за омасовљавање чланства и ревитализацију удружења кроз активирање мреже подружница Друштва. Надамо се да ће сви чланови препознати потребу постојања активних подружница као суштине ефикасног рада Друштва и брзе комуникације између органа друштва и сваког индивидуалног члана. У 2016. години чекају нас управо расписани конкурси за пројекте код Министарства културе и информисања, који су претходних година чинили важан сегмент финансирања активности Друштва. Рад секција и комисија Друштва унапредиће се или обновити, уз координацију са осталим органима БДС. Настојаћемо да се целокупни рад Библиотекарског друштва Србије, његове Скупштине, као и активности Управног одбора и председника, учини видљивијим за струку, препознатљивијим у сектору културе и транспарентнијим за јавност кроз редовно информисање и саопштења, чему ће служити и овај веб сајт, односно друштвене мреже на којима смо активни.
Узимајући у обзир да је 2017. година јубиларна поводом обележавања седам деценија од оснивања БДС 1947. године, већ сада морамо почети припреме за обележавање тог јубилеја на достојан начин и у складу са светском праксом. Ову чињеницу о дуговечности Библиотекарског друштва Србије, са мисијом које Друштво промовише, морамо искористити на најбољи могући начин како би уздигли наше удружење, а тиме посредно и саму струку којој припадамо. Из тог разлога позивам вас да се активно укључимо у наредном периоду у живот Друштва, о чему ће се на овим страницама ускоро наћи више информација. Друштву су потребни чланови који имају идеје за унапређење нашег рада, боље функционисање било ког дела удружења, квалитетнију комуникацију и слично, као и они који желе да поделе позитивне вести, примере добре праксе или нова стручна искуства.

др Богдан Трифуновић
Председник БДС

You may also like...