Редукован рад БДС

Услед Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији од 15. марта 2020. године, проузроковане мерама, превенцији и заштити здравља становништва, обавештавамо све чланове, сараднике и пријатеље Библиотекарског друштва Србије да ће у наредном периоду активности Друштва бити редуковане. Упркос наведеном, ради правовремене подршке и информисању колегиница и колега, као и најширег чланства у библиотечко-информационој делатности, БДС ће у делокругу својих надлежности јавности бити доступан. Ослањајући се на развој ситуације и мерама Владе Републике Србије обавештаваћемо вас о даљим активностима.

You may also like...