Библиотекар (бр. 1/2020) позив за радове

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа.

Радове за први број часописа у 2020. години треба слати на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) у електронској форми најкасније до: 20. маја 2020. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 15. јуна 2020.

До евентуалног мењања задатих рокова може доћи у случају продуженог дејства ванредног стања у Републици Србији, о чему ће редакција часописа и БДС правовремено обавестити стручну јавност. У складу са планом нови број часописа требало би да буде објављен средином 2020. године.

Редакција моли сараднике да при изради радова поштују Упутство за писање радова које можете преузети на сајту Друштва.

You may also like...