Librarianship in the Republic of Serbia: An overview

Библиотекарско друштво Србије је у децембру 2019. године било домаћин др Ђини де Алвис, независном истраживачу из Сингапура, учесници са прихваћеним радом на XVI конференцији Друштва „Мале библиотеке у великом дијалогу за промене“ 12. и 13. децембра 2019, и водитељки радионице о корисничком искуству у библиотекама која је одржана другог дана Конференције.

Свој боравак у Србији током недељу дана колегиница де Алвис искористила је да у сарадњи са БДС, библиотекама у Београду и Катедром за библиотекарство и информатику на Филолошком факултету ступи у контакт са запосленима у библиотекарству Републике Србије, у циљу стицања додатних информација о струци у нашој земљи. Током неколико организованих посета библиотекама и Факултету, обављених интервјуа и многобројних разговара са учесницима Конференције БДС, Ђина де Алвис прикупила је довољно материјала да стекне бољу слику о актуелним трендовима и стању у делу библиотечко-информационе делатности, што је преточила и у стручни рад објављен у часопису „International Leads“ Америчког библиотечког удружења (ALA IRRT), који је објављен у марту 2020. године. Овај леп и користан преглед актуелног стања у нашој струци од стране посматрача са стране доступан је нашој и светској јавности на адреси http://www.ala.org/rt/sites/ala.org.rt/files/content/intlleads/leadsarchive/202003.pdf, на странама 8-10.

You may also like...