Позив на слање радова за ''Библиотекар''

Редакција часописа “Библиотекар“ позива сараднике заинтересоване за објављивање својих радова у новом броју часописа за 2014.годину да пошаљу радове најкасније до 01.септембра 2014. 
Радове слати на адресу:sekretar@bds.rs.
Овде можете преузети УПУТСТВО ауторима прилога за формални изглед радова као и стил цитирања.
Сва додатна питања можете поставити секретару БДС, Весни Црногорац
Библиотекар

You may also like...