Допис Министарству културе у вези статуса библиотекара

91/2023
4. 4. 2023.

Госпођа Маја Гојковић
Потпредседница Владе и министарка културе
Министарство културе Републике Србије

ПРЕДМЕТ: Допис у вези статуса и положаја запослених стручних радника у библиотекама Србије

           

Поштована госпођо Гојковић,

Обраћам Вам се испред Библиотекарског друштва Србије, репрезентативног удружења у култури, у вези анализе статуса и положаја стручних радника у јавним библиотекама Србије, који су урадили чланови нашег удружења. Анализа се доставља као прилог овог дописа.

Библиотекарско друштво Србије (БДС) у оквиру своје мисије промовише професију и штити професионални интегритет библиотекара, па је саставни део овог задатка и брига о статусу и материјалном положају запослених стручних радника (библиотекара и књижничара) и помоћног особља у библиотекама свих типова. У оквиру својих редовних активности на недавно одржаном Сајму књига у Новом Саду у марту 2023, БДС је одржало форум са наведеном темом, где је представљена поменута анализа. Надамо се да ћете Ви са својим стручним сарадницима детаљно сагледати достављену анализу која на прегледан и графички уверљив начин приказује како је у протекле две деценије дошло до значајног пада просечних примања међу запосленима у библиотекама Србије. Издвојићу два детаља овом приликом: просечна плата библиотекара са ВСС значајно је испод републичког просека, док се дуги низ година провлачи проблем књижничара са ССС којима је плата тек изнад законског минимума. Ту су и наслеђени проблеми неразрађених коефицијената, па и недоношења платних разреда којима је обећавано решавање макар дела ових проблема.

У име нашег Друштва позивам Вас да се као ресорни министар заложите за запослене у библиотекама Србије, који су далеко најбројнији део запослених у установама културе, тако што ће се поставити питање њиховог статуса и материјалног положаја испред надлежних институција које доносе одлуке о платама, коефицијентима и осталим важним детаљима који утичу на статус и положај. Наш заједнички став као удружења јесте да постојећа ситуација деградира звање стручних радника у библиотечко-информационој делатности, као и да не доприноси могућности развоја струке у складу са њеним прокламованим значајем и циљевима који су прописани законским и подзаконским актима.

председник Библиотекарског друштва Србије
др Богдан Трифуновић

You may also like...