Листе предложених кандидата за органе управљања БДС 2023-2027

бр. 89/2023
1. 4. 2023.

На основу одлуке о одржавању изборне седнице Скупштине Библиотекарског друштва Србије у 2023. години и према динамици одржавања предизборних активности по подружницама БДС за органе управљања: председника, потпредседника, чланове Управног и Надзорног одбора БДС у мандатном периоду 2023 – 2027. године у поступку предлагања кандидата за поменуте позиције у Друштву, који је трајао у периоду од 23. фебруара до 31. марта 2023. године, секретар Библиотекарског друштва Србије израђује

Л И С Т E

предложених кандидата за органе управљања Библиотекарског друштва Србије у мандатном периоду 2023 – 2027. године

1. Кандидати за председника БДС

– Весна Абадић, Универзитетска библиотека у Крагујевцу
– Јасмина Нинков, Библиотека града Београда
– Јелена Глишовић, Народна библиотека Србије

2. Кандидати за потпредседника БДС

– Мирјана Нешић, Академија техничких струковних студија Београд
– Оливера Настић, Библиотека града Београда

3. Кандидати за чланове Управног одбора БДС

– Ана Јанковић, Народна библиотека Бор
– Андрија Сагић, Библиотека „Милутин Бојић” Београд
– Беба Станковић, Народна библиотека Србије
– Бојана Грујић, Градска библиотека у Новом Саду
– Бојана Маринчић, Народна библиотека Ужице
– Виолета Милошевић, Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” Ваљево
– Виолета Станковић Анђелковић, Матична библиотека „Светозар Марковић” Зајечар
– Даниела Скоковић, Народна библиотека Пожега
– Дејан Подлипец, Градска библиотека „Карло Бијелицки” Сомбор
– Естер Берењи, Градска бибиотека Суботица
– Зоран Здравковић, Библиотека града Београда
– Ивана Јаношевић, Библиотека „Влада Аксентијевић” Обреновац
– Ивана Пешић, Народна библиотека „Радислав Никчевић” Јагодина
– Лариса Микић, Библиотека „Вук Караџић” Ковин
– Марија Радуловић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” Чачак
– Марина Неђић, Библиотека града Београда
– Маша Младеновић, Градска библиотека Суботица
– Милица Матијевић, Библиотека „Димитрије Туцовић” Лазаревац
– Нермина Дуран, Библиотека „Вук Караџић” Пријепоље
– Сања Шијан, Народна библиотека „Миодраг Борисављевић” Апатин
– Саша Луковић Васиљевић, Народна библиотека „Стеван Сремац” Ниш
– Синиша Голубовић, Библиотека „Вук Караџић” Алексинац
– Снежана Николић, Библиотека Матице српске
– Татјана Богојевић, Библиотека Матице српске
– Татјана Брзуловић Станисављевић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” Београд
– Татјана Јовановић, Државни архив Србије

4. Кандидати за чланове Надзорног одбора БДС

– Александар Вукајловић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” Чачак
– Александар Поповић, Библиотека „Влада Аксентијевић” Обреновац
– Борис Ђенадић, Народна библиотека Србије
– Верица Шево, Библиотека Матице српске
– Јелка Панић, Градска библиотека „Божидар Кнежевић” Уб
– Марко Бојић, Народна библиотека „Радислав Никчевић” Јагодина
– Снежана Кавалић Арсенијевић, Библиотека града Београда

У складу са чл. 13. Пословника о раду Скупштине БДС и Позива за одржавање изборне седнице Скупштине БДС од 1. марта 2023. године све четири наведене листе представљају полазну основу за избор и рад чланова комисије за спровођење избора, а према чл. 13-19. Пословника о раду Скупштине БДС.

Наведене листе обједињено се достављају свим представницима Скупштине БДС и објављују на веб-сајту Друштва.

секретар
Библиотекарског друштва Србије
Никола Петаковић

Листе, биографије свих предложених кандидата и предлози програма рада кандидата за место председникца Друштва у једном zip документу:

https://drive.google.com/file/d/1LFpGyBJoFeLA3aaQ0ANXqK6oPpXNOZLs/view?usp=sharing

You may also like...