Изборна Скупштина БДС 15. мај 2019.

У складу са Статутом Библиотекарског друштва Србије и Пословником о раду Скупштине БДС, председник Друштва сазива Скупштину БДС, која ће се одржати у Амфитеатру Народне библиотеке Србије у среду 15. маја 2019. године, са почетком у 12 часова. На Скупштини ће бити изабрани органи управљања БДС у наредне четири године (2019-2023): председник, потпредседник, чланови Управног (12 чланова) и Надзорног одбора (3 члана). Скупштина ће именовати и секретара Друштва за наредне четири године на предлог изабраног председника.

ДНЕВНИ РЕД

Верификација мандата делегата Скупштине са плаћеном чланарином за 2019. годину, у складу са Статутом Библиотекарског друштва Србије.

  1. Усвајање Записника са Скупштине БДС одржане 25. фебруара 2019. године
  2. Обраћање кандидата за председника БДС делегатима Скупштине
  3. Избор комисије за бројање гласова
  4. Подела изборних листића и гласање
  5. Саопштење резултата изборне Скупштине БДС
  6. Именовање секретара БДС

Подружнице БДС предлажу кандидате за органе управљања секретару Друштва на email адресу sekretar@bds.rs до 3. маја 2019. године. Листе предложених кандидата биће објављене на веб-сајту БДС и на e-mail листи БДС до 6. маја 2019. године.

У складу са усвојеним предлогом на Скупштини БДС одржаној 25. фебруара 2019. године, кандидати за председника БДС у обавези су да доставе своју радну биографију или CV (на максимално три А4 стране), као и програм активности и развоја Друштва у четворогодишњем мандату, најкасније до 6. маја 2019. године. Биографије и програми кандидата за председника Друштва биће објављени на веб-сајту БДС и на e-mail листи БДС најкасније седам дана пре одржавања Скупштине.

Пре почетка изборне процедуре кандидати за председника БДС добиће до пет минута времена да се обрате делегатима Скупштине и представе свој програм.

У Београду, 29. 3. 2019.

Председник
Библиотекарског друштва Србије
др Богдан Трифуновић

You may also like...