Изборна скупштина БДС 2023.

Библиотекарско друштво Србије, репрезентативно удружење за библиотечко-информациону делатност, обавештава чланове Друштва да је у складу са Статутом БДС и Пословником о раду скупштине БДС, објављен позив за одржавање Изборне скупштине удружења, која ће бити одржана у Амфитеатру Народне библиотеке Србије у Београду, у среду 5. априла 2023. године са почетком у 12 часова.

Изборна скупштина бираће све органе управљања због истека мандата постојеће управе БДС, 12 чланова Управног одбора, 3 члана Надзорног одбора, председника и потредседника БДС, за мандатни период 2023-2027.

У складу са чл. 15 ст. 2 Пословника о раду Скупштине БДС, подружнице које желе да предложе кандидате за органе управљања Друштва (чланове Управног и Надзорног одбора БДС, као и председника, односно потпредседника БДС) своје предлоге достављају секретару Друштва путем електронске поште на sekretar.bds@gmail.com најкасније до 31. марта 2023. године на јединственом креираном формулару.

Уз формулар предлога потребно је доставити и кратке биографије свих предложених кандидата у засебном документу.

Изузетно, предлог за председника БДС треба да садржи и план и програм развоја БДС у мандатном периоду 2023 – 2027. године.

Листе предложених кандидата биће формиране најкасније до 1. априла 2023. године, када ће бити послате делегатима Скупштине и објављене на веб-сајту Друштва, уз кратке биографије свих кандидата.

Молимо све чланове БДС и изабране делегате да се детаљно упознају са садржајем пратеће документације, како би процедура за изборе органа управљања Друштва била уредно спроведена.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

You may also like...