Одржана 4. редовна скупштина БДС

У складу са чл. 19. Статута Библиотекарског друштва Србије усвојеног 7. априла 2011. године и закључком Управног одбора Библиотекарског друштва Србије од 12. јануара 2023. године, председник Библиотекарског друштва Србије сазвао је 4. редовну седницу Скупштине Библиотекарског друштва Србије, која је одржана 22. фебруара 2023. године (среда), са почетком у 12 сати у Амфитеатру Народне библиотеке Србије, уз присуство 67 делегата подружница БДС.

ДНЕВНИ РЕД

Верификација мандата делегата Скупштине у складу са Статутом Библиотекарског друштва Србије

1. Усвајање Записника са 3. редовне седнице Скупштине БДС, одржане 22. фебруара 2022. године
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије, подружница и стручних тела БДС за 2022. годину
3. Разматрање и усвајање финансијског извештаја БДС за 2022. годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора БДС за 2022. годину
5. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2023. Години
6. Одржавање Изборне скупштине БДС у 2023. години
7. Покретање иницијативе за измене и допуне правилника о годишњим наградама БДС
8. Текућа питања

Скупштина је по свим тачкама дневног реда одлучивала и донела једногласне одлуке о усвајању Записника са 3. редовне Скупштине, усвајању извештаја о раду БДС, подружница, стручних тела и Управног одбора БДС у 2022. години, финансијског извештаја БДС за 2022, Програма рада БДС за 2023. годину, који се налазе објављени на страници Документа.

Детаљно је разматрана 6. тачка посвећена одржавању Изборне скупштине БДС у 2023. години, с обзиром на истек мандата органа БДС (председника, потпредседника, Управног и Надзорног одбора). Након дискусије о изборној процедури, месту и времену одржавања Изборне скупштине, усвојен је предлог да се Изборна скупштина одржи 5. априла 2023. године у Народној библиотеци Србије, а да се у складу са Статутом БДС и Пословником о раду Скупштине БДС омогући најмање 30 дана за подношење кандидатура за све органе од стране подружница БДС. Одлучено је да се позив за избор органа БДС у мандату 2023-2027. објави чим БДС добије одговор управе Народне библиотеке Србије о коришћењу Амфитеатра НБС за одржавање изборне скупштине.

Скуштина је у вези тачке 7. Дневног реда одлучила да подржи иницијативу да се у наредном периоду формира радно тело које ће предложити измене и допуне постојећих правилника годишњих награда БДС због потребе њиховог ажурирања, бољег дефинисања критеријума, као и евентуалног увођења нове категорије, и на крају редизајна диплома награда.

Под тачком 8. дискутовано је о намери оснивача Библиотеке у Лапову да ову Библиотеку правно припоји Културном центру и тиме је угаси као самосталну установу и правно лице, чему се БДС противи, као и у ранијим таквим случајевима, па ће се након званичног дописа Библиотеке у Лапову УО БДС упутити дописи на релевантне адресе. Такође је подржан пројекат Секције за специјалне библиотеке БДС, који ова Секција предлаже за 2023. годину у сарадњи са Музејским друштвом Србије као предлагачем пројекта на конкурсу Министарства културе.

You may also like...