Одржана 2. редовна седница Скупштине БДС

Друга по реду редовна седница Скупштине Библиотекарског друштва Србије у мандатном периоду 2019-2023. године одржана је у среду, 24. фебруара 2021. године у Амфитеатру Народне библиотеке Србије.

Седница је по сојој структури имала два дела, свечани и радни. Одмах на почетку свечаног дела присутним делегатима и члановима БДС обратио се в.д. управника Народне библиотеке Србије, господин Владимир Пиштало. Поздравна реч домаћина, недавно изабраног руководиоца Националне библиотеке прво је обраћање већем броју окупљених библиотекара Србије, стога је Библиотекарском друштву Србије као репрезенативном струковном удружењу у култури учињена изузетна част у светлу указаног поверења. Затим је уследило уручење годишњих награда БДС за 2020. годину. Своја кратка обраћања у виду захвалности за додељена признања имале су Марина Лазовић, директор Народне библиотеке у Смедереву као добитница награде Запис и Гордана Вучковић, запослена у Народној библиотеци Вук Караџић у Крагујевцу као лауреат награде Најбољи библиотекар.

Уз присуство 78 од укупно 122 делегата фокус скупштинског радног дела седнице заснивао се на дискусији, образлагању, верификацији и једногласном усвајању следећих докумената Друштва и то:
– Записника са 1. редовне седнице Скупштине БДС, одржане 20. фебруара 2020. године
– Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије, подружница и стручних тела БДС у 2020. години (известилац Богдан Трифуновић, председник БДС)
– Извештаја о финансијско-материјалном пословању БДС за 2020. годину (известилац Садија Хоџић, председник Надзорног одбора)
– Извештаја о раду Управног одбора БДС у 2020. години (известилац Никола Петаковић, секретар БДС)
– Програма рада БДС у 2021. години (подносилац Програма Богдан Трифуновић, председник БДС)

У оквиру последње тачке дневног реда Текућа питања, председник и секретар Друштва дали су кратке одговоре и појашњења у вези са свеукупним пословањем БДС у претходном периоду.

Седници Скупштине претходила је 2. редовна седница Надзорног одбора БДС на којој су разматрани биланс успеха и аналитичке картице књижења припремљене од стране ангажоване књиговодствене агенције, па је на основу надзора над финансијско-материјалним пословањем Друштва Скупштини БДС препоручено да прихвати финансијски извештај за 2020. годину. 

You may also like...