Одржана редовна Скупштина БДС

  • скупштина фебруар 2014
  • DSCN0424
  • DSCN0420
  • DSCN0413
  • DSCN0411
  • DSCN0432
  • DSCN0435
  • DSCN0439
  • DSCN0428
  • DSCN0431

Редовна седница Скупштине Библиотекарског друштва Србије одржана је 25.фебруара 2014. у Народној библиотеци Србије. Одржана су такође још два састанка: састанак Управног и састанак Надзорног одбора БДС.
Седници Скупштине је присуствовало преко 60 делегата из целе Србије који су усвојили: извештаје о раду Друштва, програм рада као и Финансијски извештај за 2013.
Делегати су се такође сагласили да је потребно одржати још једну седницу Скупштине, крајем маја месеца на којој би као посебне тачке дневног реда биле разматране: измене и допуне Статута БДС и доношење Етичког кодекса библиотекара.
У оквиру дискусије делегати су покренули питања проширења чланства БДС и чланарине, питања нових прописа везаних за јавне набавке, питање формирања нове Радне групе за измене Закона о библиотечко – информационој делатности, одредбе Закона које ће бити измењене и друго.
Ускоро комплетан Записник као и сва усвојена акта.
Галерија фотографија са седнице Скупштине
DSCN0428скупштина фебруар 2014   DSCN0424DSCN0420DSCN0413DSCN0411DSCN0432DSCN0435DSCN0439DSCN0431

You may also like...