Подршка БДС школским библиотекарима

Библиотекарско друштво Србије подржава допис који је репрезентативним синдикатима упутило Друштво школских библиотекара Србије, поводом нацрта платних група и разреда запослених у јавним службама којим је предвиђена најгрубља деградација школских библиотекара између осталих стручних сарадника у школама. БДС се нада да ће репрезентативни синдикати адекватно реаговати овим поводом и извршити неопходан притисак на надлежно Министарство. Обраћање колега из Друштва школских библиотекара Србије преносимо у целости.


Поводом нацрта платних група и разреда запослених у јавним службама, који смо протеклих дана могли прочитати у електронским и писаним информативним медијима, Управни одбор Друштва школских библиотекара Србије упутио је Молбу за заштиту права и интереса школских библиотекара и њиховог  материјално-социјалног положаја свим репрезентативним синдикатима просвете: Синдикату образовања Србије, Унији синдиката просветних радника Србије, Гранском синдикату просветних радника Србије „Независност” и Синдикату радника у просвети Србије.
Поштована/и,
Обраћамо Вам се у име Друштва школских библиотекара Србије, са молбом да у преговорима са релевантним чиниоцима заштитите права и интересе школских библиотекара и њихов материјално-социјални положај.
Ми, школски библиотекари, поднели смо највећи терет рационализације радних места у просвети. Применом Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 36/2015, 75/2015 и 73/2016) драстично је смањен број библиотекара основних школа, а најновијим Правилником о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 45/2018), планирано је смањење броја извршилаца на радном месту школског библиотекара средњих школа.
По свему судећи, уштеда која је уследила одузимањем норме и отпуштањем наших колега није била довољна, па смо протеклих дана у електронским и писаним информативним медијима могли прочитати да смо у нацртима платних група и разреда запослених у јавним службама једини сврстани у VII платну групу, испод свих осталих колега у просвети са високим степеном стручне спреме, који су сврстани у VIII и IX платну групу.
Важност школских библиотекара и школских библиотека у васпитно-образовном процесу истиче више домаћих и међународних прописа из области образовања и струке: Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, члан 7), Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018, члан 50), Правилник о националном оквиру образовања и васпитања ( „Службени гласник РС”, бр. 98/2017, 2.2), Закон о информатичко-информационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 52/2011, члан 5), Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности („Службени гласник РС“, бр. 39/13, II.1), Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 107/12, IV.5), IFLA/UNESCO Манифест за школске библиотеке (Гласник Нaродне библиотеке Србије, VII, 1/2005), Библиотека за сваку школу!, Међународног удружења за школско библиотекарство, Европске мреже за школске библиотеке и информациону писменост (ENSIL) и Међународнe федерације библиотечких удружења (IFLA), као и многи др.
Стога смо искрено згрожени покушајем да се наш посао незаконито деградира у односу на педагоге, психологе и остале стручне сараднике, са којима смо у кровном Закону о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, члан 135) потпуно изједначени, а ни на основу Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни гласник“, бр. 5/2012) обим наших послова није ништа мањи, нити мање важан и одговоран од послова осталих стручних сарадника. Oстаје потпуно нејасно на основу којих релевантних критеријума је закључено и предложено да се ми, школски библиотекари, сврстамо у платну групу у коју ни по професионалним квалификацијама, нити по професионалним задацима које испуњавамо ни у ком случају не припадамо.
Апелујемо на Вас да свим синдикалним средствима спречите даљу деградацију наше професије, као и да одредите термин за разговор са представницима нашег Друштва, на коме би се расправљало о следећим темама:

  1. Предлози за измене и допуне Правилника о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и Правилника о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 45/2018).
  2. Место школских библиотекара у систему платних група и разреда запослених у јавним службама.

С поштовањем,
Управни одбор Друштва школских библиотекара Србије

You may also like...